Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Administratorem danych jest firma luugres Marta Zajączkowska, która działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3.Właściciel Sklepu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
4. Klient  rejestrując się na http://neonowysklep.pl  wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania usług.

5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

6. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych.

8. Klient ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych w Neonowysklep.pl pochodzących z formularza zgłoszeniowego  poprzez wysłanie maila do administratora Sklepu.

9. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Klienta zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podanego przez Klienta e-maila.

10. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.