Regulamin świadczenia usług sklepu Neonowysklep.pl

Info ogólne 

Neonowysklep.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Marta Zajączkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą luugres Marta Zajączkowska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Starodębowej 23, 51-251 NIP: 8951812374 REGON: 022380132, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności  Gospodarczej.

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie internetowym Neonowysklep.pl

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Neonowyskle.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Produkty oferowane w Sklepie Neonowysklep.pl są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep.  Wyjątek stanowi kategoria Komis, w której zamieszczone są produkty otworzone, użyte przy realizacji filmu demonstracyjnego.

4. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu Neonowysklep.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 

                                                             Zamówienia

1. Sklep internetowy Neonowysklep.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów  za pośrednictwem strony internetowej http://neonowysklep.pl przy użyciu formularza zamówienia. Zamówienia mogą być także składane za pośrednictwem e-maila info@neonowysklep.pl a w szczególnych przypadkach także telefonicznie nr tel 535 143 377

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://neonowysklep.pl

3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail)

4. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.

5. Po prawidłowo złożonym Zamówieniu, Klienta otrzyma  automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia

6. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

7. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Określa on czas, który upływa od złożenia zamówienia do momentu nadania paczki, podane dni są dniami roboczymi.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. 

                                                              Formy płatności

1. Akceptujemy formy płatności:

          za pobraniem

          przelew na konto.

2.  Dane do przelewu:

Marta Zajączkowska

ul. Starodębowa 23 

51-251 Wrocław

nr konta: 28 2490 1044 0000 4200 8872 3583

                                                               Wysyłka

1. Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów InPost lub kurierem w zależności od wyboru Klienta.

2. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia + czas dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru dostawcy oraz formy płatności.

3. Klient jest  obciążany  kosztami  dostawy  (wysyłki)  określonymi  w  cenniku  transportu.   Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może   się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa”.

4. Wysyłka rezalizowana jest na terytorium Polski.

5. Przy zakupie powyżej 150 zł koszt dostawy pokrywa Neonowysklep.pl

                                                           Zwrot i reklamacja

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Neonowysklep.pl zwraca należność  na konto bankowe wskazane przez Klienta.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu. Klient powinien odesłać towar niezwłocznie tj., w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Do zwracanego towaru Klient powinien dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy. Oświadczenie dostepne jest w zakładce Zwrot dla zarejetrowanych użytkowników, bądź wybierając Zwrot w formularzu Kontakt z nami dla Gości.  

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni. W sytuacji, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Neonowysklep.pl odsyła na własny koszt zareklamowany towar.

5. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Neonowysklep.pl informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Zgodnie z wyborem Klienta uiszczona należność jest zwracana  rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi Neonowysklep.pl.

                                                         Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych jest Sklep Neonowysklep.pl, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

3. Klient  rejestrując się na Neonowysklep.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania usług.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu Neonowysklep.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

6. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce, włączonej obsłudze Java Script. Do  korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać aktywny adres e-mail. 

7. Sklep  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu   z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu   obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta

8. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Właściciel sklepu internetowego powiadomi  zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.

9. Data  opublikowania regulaminu ……….r.